fbpx
  • 1016 Budapest, Mészáros utca 58. B épület, 4. emelet

  • Nyitvatartás: hétfő-péntek, 8:30-17:00

Teljes rehabilitáció Alpha-Bio Tec. implantátumokkal

Teljes rehabilitáció Alpha-Bio Tec. implantátumokkal az Uniklinik Fogászati Központban

Páciensünk teljes rehabilitációra érkezett. Rögzített fix fogpótlást szeretett volna. Aktuálisan szájában lévő felső hídjával és alsó öntött kapcsos kivehető fogsorával mind funkcionálisan, mind esztétikailag elégedetlen volt. A szájvizsgálat, az OP és CBCT képalkotó eljárásokat követően az alábbi kezelési tervet fogadta el páciensünk kezelőorvosától, Dr. Záhonyi Balázstól.

A kiindulási OP felvétel

Felső  parodontálisan érintett (cr. parodontitis) 15,14,13,11,21,23,24,25 fogakat eltávolítottuk, és egy ülésben  Alpha-Bio Tec. SPI implantátumokkal megteremtettük a későbbi fix pótlás lehetőségét. Az ún. azonnali implantáció, illetve a maxilla molaris régiójában lévő puhább szerkezetű csont(D3) miatt választottuk a hagyományos spirál implantátumokat. Ez az Alpha-Bio Tec. klasszikus-eredeti implantátumtípusa. Az azonnali implantációs technika alkalmazásakor kiemelt jelentőségű a megfelelő primer stabilitás, melyben az implantátum alsó harmadának rögzülése kulcsfontosságú. Ezt az SPI implantátumok apikális harmadának mély és éles csavarmenetei biztosítják. A maxilla moláris régiójában nagyon magas csont kondenzációs készség és a kezdeti nagy primer stabilitás jellemzi ezt az implantátumtípust. A felső frontrégióban (11,14,21,23) 3.75 átmérőjű implantátumokat használtunk a foghúzási helyeken. Az implantátum és a buccalis csontfal közötti rést csontpótló anyaggal töltöttük fel, felszívódó memránnal fedtük,primeren zártuk. A molaris régióban 4.2 átmérőjű implantátumok kerültek behelyezésre.

Páciensünk alsó 36-46  fogai korábban lettek eltávolítva. A mandibula keményebb(D1-D2) típusú csontja miatt Alpha-Bio Tec. DFI típusú sűrűbb menetű, enyhén keskenyedő alakú, kevésbé agresszív implantátumokat használtunk. Ezen DFI implantátumok  nagyon kíméletesek az implantátum nyakát körbevevő csonttal.  A tömör csontszövet merevebb, nagyobb feszültségek felvételére képes, de nyomás hatására csekély (1,5-2%-os)alakváltozásra képes. Ezzel szemben a szivacsos csont alakváltozási képessége elérheti akár az 50%-ot. E csonttípus nagy energiaelnyelő képessége porózus szerkezetéből adódik. A corticalis réteg az állcsontok különböző részein különböző vastagságú. A fogatlan maxillán csak bizonyos helyeken találunk számottevő kompakt csontállományt, ezzel szemben a mandibulát túlnyomórészt különböző vastagságú corticalis csont fedi. A DFI implantátumtípus alakja, barázdáltsága, alacsony és sűrű típusú menetemelkedése egyenletesebb feszültség eloszlást és összességében alacsonyabb feszültségcsúcsokat eredményez a tömör csontban, ezért mechanikai szempontból előnyösebb.

A foghúzás és az implantáció utáni OP

Alsó és felső őrlőfogait (18,28,37,38,47,48) az okklúzió megtartása , valamint ideiglenes pótlásának rögzítése végett megtartottuk. Ideiglenes pótlásként kapocselhorgonyzású alsó és felső kivehető fogsort kapott.

A beültetés után 4 hónappal készült OP

4 hónap csontosodási időszakot követően elkészítettük implantátumokon rögzülő ragasztott hídpótlásait.

Az implantátumok felszabadítását követően először zárt kanalas lenyomatvételre került sor.

Zártkanalas lenyomati elemek kontroll OP felvétele

Ezt nyitott kanalas lenyomatvételi eljárás követte, harapásvétellel, a páciens kiválasztotta a számára megfelelő fogszínt. Ezt követte a váz, majd a mattpróba.

A vázpróba ellenőrzése OP felvétellel

A páciens korábbi ínymosolya számára kedvező irányba változott.